Virak - konferansen for universitets- og høgskolebibliotek

Virak 2017 har “tilgang og tilgjengelighet” som tema. Tilgang handler om at forskere og studenter – og andre – skal ha friest mulig adgang til faglige kilder og annen informasjon.

Tilgjengelighet handler om løsninger og tjenester som setter forskere, studenter – og andre – i stand til å realisere tilgangen. Tilgjengelighet er ikke noe som oppstår av seg selv ved at tilgang er gitt.

Tilgjengeliggjøring som mål for bibliotekets utviklingsarbeid og daglige drift utløser en rekke problemstillinger, blant annet:

  • Hvordan setter vi brukerne i stand til å nyttegjøre seg kilder, teknologier og biblioteksrom?
  • Hvilket potensial ligger i elektroniske formater?
  • Hvordan arbeider vi med åpen vitenskap?
  • Hvordan veileder vi studenter og forskere?
  • Hvilke arenaer skal bibliotekene være?

Les mer og meld deg på

Publisert 21. apr. 2017 14:26 - Sist endret 21. apr. 2017 14:26