Shut up & write!

Er det vanskelig å finne tid til å skrive? Akademisk skrivesenter arrangerer felles, strukturert skrivetid etter modellen "Shut up & write!"

Personer som sitter rundt et bord og jobber med skrivearbeid
Foto: Eystein Gullbekk

Modellen går ganske enkelt ut på å skrive i 45 minutter, deretter felles pause i 15 minutter, så skriving i 45 minutter og så videre. Ved å strukturere tiden på denne måten oppnår du (minst) to ting: inspirasjon til å jobbe når andre jobber, og god samvittighet når du tar pauser.

For stipendiater og forskere 

Alle som har et større skrivearbeid er velkommen til å komme innom i en eller flere økter. Ingen påmelding. Skrivesenteret tilbyr kaffe og te i pausene.

Plan for dagen

Kl. 9.00   Oppstart. Personlige mål for dagen (frivillig). Finne seg en plass.

Kl. 9.15 – 10.00 Skriving (stille)

kl. 10.00 – 10.15 Velfortjent pause med kaffe, te, nødvendige ærend, e-post, facebook osv.

kl. 10.15 – 11.00 Vi skriver igjen …

Osv. 

 

«Skriving» kan også bety å tenke eller lese. Poenget er å veksle mellom å jobbe intensivt og ta pauser sammen. Hvis du skal ankomme eller forlate rommet, gjør dette i en pause.

Publisert 18. juni 2019 12:38 - Sist endret 17. des. 2019 09:01