Shut up & write - på Zoom!

Bli med på digital "Shut up & write!" med Akademisk skrivesenter på zoom. Vi passer tiden for deg slik at du kan bruke tiden mer effektivt enn når du jobber alene. Åpent for alle!

"Shut up & Write" med Akademisk Skrivesenter finner du i HumSams virtuelle GS på Zoom

Oppstart hver dag 10:00 - 10:15, hvor du definerer ditt mål for dagen.

Venterommet

Aller først kommer du til venterommet vårt! Her må du kanskje vente litt før du møter en av våre hyggelige ansatte som viser vei til digital Shut up & Write.

Plan for dagen

Kl. 10.00   Oppstart. Personlige mål for dagen (frivillig)

Kl. 10.15 – 11.00 Skriving. Mens vi skriver sammen, skrur alle av sin egen video og lyd.

kl. 11.00 – 11.15 Velfortjent pause. Når det er tid for pause, vil møtelederen gi beskjed. Tid for å hente mer kaffe/te på kjøkkenet, veksle noen ord med de andre deltakerne, nødvendige ærend, e-post, facebook osv.

kl. 11.15 – 12.00 Vi skriver igjen …

Hvordan fungerer Shut up & Write på zoom?

Skriv sammen med andre i intervaller à 45 minutter, avløst av pauser. Vi passer tiden for deg slik at du kan bruke tiden mer effektivt enn om du jobber alene. Pause på 15 minutter hver hele time.

«Skriving» kan også bety å tenke eller lese. Poenget er å veksle mellom å jobbe intensivt og ta pauser sammen.

Hvis du skal ankomme eller forlate rommet, gjør dette i en pause.

Publisert 1. apr. 2020 18:24 - Sist endret 1. apr. 2020 19:31