Boklansering: Det åpne bibliotek

Hva skjer med forskningsbibliotekene når stadig mer litteratur finnes digitalt og samfunnsoppdraget endres i tråd med med endringer ellers i samfunnet? Er stille bibliotek med lange rekker av bokhyller viktige for dagens studenter? Velkommen til lansering av boka Det åpne bibliotek. Forskningsbibliotek i endring. 

Foto: Hilde Katrine Egeland

Åpenhet

Dagens forskningsbibliotek er langt fra støvete, stille rom med hysjende bibliotekarer. Tvert imot er de ofte i forkant av den teknologiske utviklingen, med nye typer aktiviteter og arrangementer i bibliotekrommene. Økt åpenhet kan sies å være en fellesnevner for disse endringene. Samtidig hefter det en dobbelthet ved honnørordet «åpenhet», og denne dobbeltheten er grunntonen i boka Det åpne bibliotek, som altså lanseres på Scene HumSam mandag 18. september.

Om boka

Boka utforsker endringene fra ulike faglige ståsteder som sosialantropologi, sosiologi, psykologi, pedagogikk og tverrfaglige studier. Forfatterne ser blant annet på universitetsbibliotek som fysisk sted, læring og sosialitet, nasjonalbibliotekets rolle, innsamling av minoritetskilder, digitalisering og tverrfaglighet. Det åpne bibliotek vil være en viktig ressurs for alle som er interessert i de mange endringene som pågår i forskningsbibliotekene, og hvordan disse påvirker og påvirkes av større endringer i universitets- og høgskolesektoren og kultur- og kunnskapspolitikken. 

Boka gis ut på Cappelen Damm Akademisk. Den er digitalt tilgjengelig for alle, og kan leses her. Redaktører: Astrid Anderson, Cicilie Fagerlid, Håkon Larsen og Ingerid S. Straume. 

Program for lanseringen:

 • Innledning 
  Astrid Anderson, medredaktør, HumSam-biblioteket 
 • Det åpne bibliotek i lys av dagens studie- og forskningshverdag 
  Eirik Welo, studiedekan ved HF, UiO
 • Innsamling av minoritetskilder. Åpenhet, et arkiverende bibliotek og nasjonens hukommelse.
  Michelle Tisdel, Nasjonalbiblioteket
 • Åpenhet i det digitale bibliotek.
  Terje Colbjørnsen, Universitetet i Oslo

 

Enkel servering. Åpent for alle. Velkommen!

 

 

 

Arrangør

HumSam-biblioteket
Publisert 11. sep. 2017 10:16 - Sist endret 25. juli 2019 13:11