Boklansering: The Avignon Papacy Contested

Velkommen til lansering av boken The Avignon Papacy Contested. An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena av professor i idéhistorie Unn Falkeid. Boken utgis på Harvard University Press i august 2017. Arrangementet er åpent for alle. Velkommen!

Program for lanseringen:

Korte presentasjoner av boken etterfulgt av en samtale mellom Helge Jordheim, Kristin Bliksrud Aavitsland, Erling Sandmo og Unn Falkeid.

Om boken

Pavetiden i Avignon (1309–1377) kom til å representere et avgjørende vendepunkt i den tidligmoderne politiske historien, og en viktig opptakt til reformasjonens uroligheter. I løpet av de syv tiårene som paven og hans kurie holdt til i Sør-Frankrike, gjennomgikk kirken en formidabel sentraliseringsprosess. Kirkens byråkrati este ut, makten ble sentralisert rundt paven, som på sin side hevdet sin suverenitet over verdslige herskere. Byen selv ble transformert til et kosmopolitisk senter som tiltrakk seg ledende intellektuelle, handelsfolk og kunstnere fra hele kontinentet. Pavens sekulære makt ble imidlertid kraftig imøtegått. En legitimitetskrise var under oppseiling, og snart brøt en litterær krig ut blant Europas intellektuelle. I boken følger Falkeid de seks viktigste aktørene i denne bitre krigen (Dante, Marsilius av Padova, William av Ockham, Petrarca, Birgitta av Sverige og Katarina av Siena) og utforsker hvordan de drev debatten i nye og uventede retninger.​​

Boken utgis på Harvard University Press i august 2017.


Vel møtt!

Publisert 5. juli 2017 13:01 - Sist endret 23. aug. 2017 16:02