Likestillingsduell med rektorteamene

Hva mener rektorkandidatene om likestilling, og hva ønsker de å gjøre på UiO? Møt rektorteamene Stølen og Mo og Graver og Sandlie til likestillingsduell på Scene HumSam! Arrangementet vil bli streamet.

UiO og likestillingsspørsmålet

Hva mener rektorkandidatene om likestilling, og hva de ønsker å gjøre på UiO? Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) og Studentparlamentet har gleden av å invitere til frokostduell i samarbeid med HumSam-biblioteket.

Burde likestillingsspørsmål ha en større plass i UiOs fagmiljøer? Skal likestillingsperspektivet være en del av UiOs dannelsesoppdrag? Hva gjør vi med de store kjønnsskjevhetene som finnes innen flere studier? Flertallet av studentene er kvinner, men bare 30 % av professorer er kvinner. Hvorfor er det sånn og hva skal UiO gjøre med det? Og hva med mangfold og det utvidede likestillingsarbeidet? Hvilken plass har mangfoldsspørsmål ved UiO? 

Debatten blir ledet av Heidi Bang, journalist i Universitas, tidligere likestillingsansvarlig i Studentparlamentet og medlem av universitetsstyret. Øystein Gullvåg Holter, professor ved STK, ønsker velkommen og gir en kort introduksjon.

Program

  • 08.30: Kaffe og croissanter
  • 09.00: Debatt

Streaming

Arrangementet vil bli streamet live på YouTube.


Arrangementet er åpent for alle. Vel møtt!

 

Publisert 22. mars 2017 15:32 - Sist endret 22. mars 2017 15:32