50 år siden mai -68

FRANSK UKE: Changer l'histoire, changer la vie! Det er i år 50 år siden det historiske året 1968. Hva handlet studentdemonstrasjonene i Paris og ungdomsopprøret om? Hvilken innflytelse hadde det på samfunnsutviklingen i Frankrike og vesten for øvrig? Velkommen til åpningsarrangement for fransk uke!

Copyright © 2018 Philippe Gras

I HumSam-biblioteket markeres 50-årsjubileet med fransk uke fylt av diskusjoner, foredrag, utstillinger og film. Vi starter med en skikkelig gjennomgang av hendelsesforløpet i Paris i mai 1968; hva som skjedde og hvorfor, og hvilke konsekvensene det har hatt i Frankrike og Norge.

Program

  • Åpning v/prorektor Gro Bjørnerud Mo
  • Hva skjedde i mai 1968 i Paris?
    Mai 68 er en av de mest symboltunge hendelsene i Frankrikes historie. Men hva skjedde rent faktisk i disse ukene? Og hva handlet studentdemonstrasjonene, ungdomsopprøret og den lengste streiken i fransk historie egentlig om?
    Kjerstin Aukrust, førsteamanuensis 
  • Innlegg v/Knut Kjeldstadli, professor emeritus
  • Samtale mellom Kjerstin Aukrust, Knut Kjeldstadli og førsteamanuensis Eirinn Larsen

Utstilling

Denne dagen åpner også utstillingen «Changer l'histoire, changer la vie!», en foto- og bokutstilling med fotografier av den franske fotografen Philippe Gras og bøker som tar for seg mai -68 i Frankrike og i verden. Fotoutstillingen er et samarbeid med Institut français de Norvège.

Enkel servering.

Fransk uke

Arrangementet er en del av fransk uke på HumSam-biblioteket. Det er i år 50 år siden det historiske året 1968, og vi markerer 50-årsjubileet med en uke fylt av diskusjoner, foredrag, utstillinger og film.

Publisert 24. sep. 2018 11:15 - Sist endret 12. okt. 2018 10:58