Boklansering: Arab-Israeli Diplomacy under Carter

- Det er et stort paradoks i amerikansk Midtøstendiplomati at USA ikke evnet å se palestinerne som en sentral politisk aktør i konflikten, sier historiker Jørgen Jensehaugen. Men det fantes unntak. Jensehaugens ferske bok "Arab-Israeli Diplomacy under Carter: The U.S., Israel and the Palestinians" tar for seg Jimmy Carters rolle i fredsforhandlingene i Midtøsten. 

- I årtier så USA på palestinerne som enten et humanitært problem (flyktninger) eller et sikkerhetsproblem (terrorister). Oslo-avtalen var den første forhandlingene hvor palestinerne var en uavhengig aktør. Et lite kjent unntak i denne amerikanske tilnærmingen til konflikten fant sted under President Carter, som var president i USA fra 1977 til 1981. Han baserte sin tilnærming på at palestinerne hadde krav på et “hjemland”, utdyper Jensehaugen.

Om boka

I boka analyserer han hvorfor denne radikale tilnærmingen kollapset, og viser hvordan Israel evnet å tilsidesette palestinerne og utspille President Carter. Gjennombruddet ved Camp David og freden mellom Israel og Egypt var Carters plan B.

- Selv om det er en av de største suksessene i midtøstendiplomatiet var det også et utrykk for at palestinerne tapte. Da de på ny fikk sjansen femten år senere med Oslo-avtalen var det kanskje for sent, sier Jensehaugen. 

Jensehaugen har i arbeidet med boka gått gjennom et omfattende arkivmateriale, blant annet nylig frigjorte amerikanske, britiske og israelske arkiver.

Program

  • Presentasjon av boka. 
  • Samtale mellom Jørgen Jensehaugen og Liv Tørres, direktør ved Nobels fredssenter. 

Jørgen Jensehaugen er seniorforsker ved PRIO. Han disputerte ved Institutt for historiske studier, NTNU i 2016, med avhandlingen “Part of the Problem, not of the Solution: The Carter Administration and the Role of the Palestinians in the Arab-Israeli conflict”. Boka er basert på avhandlingen.

Enkel servering. Åpent for alle. 

Publisert 14. sep. 2018 15:04 - Sist endret 24. juni 2019 10:11