Boklansering: Live and recorded

Gjennom datamaskiner, nettbrett og mobile medier formidles mer musikk enn noensinne – men hvordan oppleves musikk i vår tid? Velkommen til lanseringen av Yngvar Kjus’ bok «Live and Recorded. Music Experience in the Digital Millennium».

Artister og fans kaster seg ofte over nye medier, fra radioapparater til mobilapper, men hvordan brukes de til å kommunisere gjennom musikk? Det åpnes nye muligheter for å uttrykke seg, men samtidig reises nye utfordringer til å leve seg inn i musikken, både den levende og den innspilte. I sin utforskning av denne tematikken bruker forfatteren perspektiver fra medievitenskap, musikkvitenskap og psykologi, deriblant forskning på mentalisering.

Til lanseringen kommer derfor et panel bestående av en medieviter, en musikkviter og en musikkpsykolog. De vil kommentere boka og det tverrfaglige potensialet den peker på.

«Live and Recorded: Music Experience in the Digital Millennium» er utgitt av Palgrave Macmillan i år, og kan leses her.

Program

  • Presentasjon av boka v/Yngvar Kjus
  • Musikk, medier, psykologi – innlegg og samtale mellom Yngvar Kjus, Ragnhild Brøvig-Hanssen, Anders Fagerjord og Even Ruud.

Åpent arrangement. Enkel servering. Velkommen!

Yngvar Kjus er forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO der han arbeider med bl.a. medieinnovasjon og populærmusikk. Han er prosjektleder for forskningsprosjektet Music on demand: Økonomi og opphavsrett i en digitalisert kultursektor (MUSEC), som er finansiert gjennom KULMEDIA-programmet til Norges forskningsråd.

Ragnhild Brøvig-Hanssen er førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap ved UiO, med bl.a. forskningsfeltene musikk, digital teknologi og opphavsrett.

Even Ruud er professor ved Institutt for musikkvitenskap ved UiO, med bl.a. forskningsfeltene musikkpsykologi og musikkterapi.

Anders Fagerjord er førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO der han arbeider med bl.a. nye mediers sjangere og uttrykksformer.

 

Boken er et resultat av forskningsprosjektet Sky og scene, som var et samarbeid mellom Institutt for musikkvitenskap og Institutt for medievitenskap ved UiO.

Publisert 6. mars 2018 13:32 - Sist endret 24. juni 2019 10:12