Boklunsj: Literature & Honour

Hva var ære før og hva er ære nå? Hvordan påvirker ære vårt samfunn og våre liv? Er æreskulturen svekket, slik at vi lever i en postæreskultur, eller forekommer æresbegrepet i nye former? Hvordan kommer egentlig æresbegrepet til uttrykk i ulike typer skandinaviske tekster?

Kom og hør hva forskere i det nordiske forskningsprosjektet Etter ære har funnet i sine undersøkelser, formidlet i den ferske Open Access antologien Literature and Honour (utgitt på Universitetsforlaget)

Program:

Panelsamtale med:

  • Per Thomas Andersen, professor i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
  • Cecilie Takle, ph.d.-stipendiat i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
  • Nasim Karim, jurist og norsk forfatter.
  • Ordstyrer: Thorstein Norheim, førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
  • Innleder: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Ta med matpakke og ta lunspausen i biblioteket denne dagen! Vi spanderer kaffe og te. Åpent for alle!

Om boken

I moderne vestlige kulturer synes ære å ha mistet sin dominante rolle som et sentralt konsept for å betegne dynamikken mellom mennesker. I de skandinaviske landene har det skjedd en langsom revolusjon gjennom historien fra den sterke nordiske ærekulturen til det etterkrigstidens egalitære og likestillingsorienterte velferdssamfunn som ser ut til å være en «etter æren»-kultur. Hva er årsakene til denne svekkelsen, og hva er dens konsekvenser? Er det blitt etablert nye former for ære, og hva betyr det å leve i en «etter æren»-kultur?

Boka Literature and Honour springer ut av prosjektet After Honor, initiert av forskergruppen Litteratur og affekt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. De 15 artiklene er skrevet av forskere fra Norge, Danmark og Island: Per Thomas Andersen, Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Mads B. Claudi, Johanne Walle Jomisko de Figueiredo, Jon Gunnar Jørgensen, Anne Marie Mai, Thorstein Norheim, Nasim Karim, Jan Erik Rekdal, Peter Simonsen, Simen Syvertsen, Cecilie Takle, Torfi H. Tulinius og Mikkel Bruun Zangenberg.

Illustrasjonsfoto i saken: 1. Macht und Rebel, Matias Faldbakken (Cappelen Damm). 2. Literature and honour (Universitetsforlaget). 3. Shamers's daughter (filmplakat). 4. Egil Skallagrimson i en utgave av Egils saga fra det 17. århundre. 5. Så høyt var du elsket, Nikolaj Frobenius (Gyldendal forlag). 6. Izzat (filmplakat).

Publisert 9. apr. 2018 10:07 - Sist endret 9. apr. 2018 10:19