I døde språks selskap: gammelengelsk

De fleste av oss behersker engelsk i dag, men hvordan var språket for tusen år siden? Og har det noen hensikt å vite noe om det?

Gammelengelsk er ikke Shakespeare

Da romerne måtte trekke seg ut av Britannia på begynnelsen av 400-tallet, ble landet etterlatt ubefestet, og germanerstammer fra kontinentet visste å utnytte muligheten. Disse brakte med seg i sine germanske dialekter det som skulle bli begynnelsen for den engelske språket. Den gammelengelske perioden varte til normannerinvasjonen i 1066, og denne tidligste engelsken er følgelig ubesudlet av de store mengdene franske lånord som kom inn senere og karakteriserer dagens engelsk. Gammelengelsk er med andre ord et gjennomført germansk språk.

Vikingene presset frem bruk av folkespråket engelsk

Som en følge av vikingenes herjinger ble klostrene ødelagt, og latin, kirkens og utdanningssystemets språk,  kom i en sørgelig forfatning. På slutten av 800-tallet gikk kong Alfred følgelig til det uvanlige skritt å bestemme at folkespråket engelsk skulle brukes også som skriftspråk. Vi er derfor i dag i den lykkelige situasjonen at vi har en god del tekster på gammelengelsk, som gir oss et uvurderlig innblikk i den tidens språk og tankesett.

Program

Tre eksperter fra UiO introduserer gammelengelsk – med hørbare eksempler –  og samtaler om språk og tekster fra denne tiden. Publikum er velkommen til å stille spørsmål.

Panelet består av:

We gretað ealle þa leorningcnihtas þe eald englisc leornian willað! 
(Vi hilser alle studenter som vil lære gammelengelsk!)

I døde språks selskap

I døde språks selskap er en arrangementsserie på Scene HumSam om fortidens store språk og kulturer. De fleste språk i menneskehetens historie har mistet livet ved sine taleres siste åndedrag, men noen få utvalgte har overlevd og vunnet evig liv – i skrift. Gjennom foredrag og samtaler lar vi den gamle skriften tale høyt, og vi argumenterer for fortidens sentrale betydning for vår egen tids forståelse av det å være menneske. Hvorfor overlevde akkurat disse språkene den visse død? Og er overlevelse i skrift alltid et kvalitetsstempel?

Alltid fullt hus og hyggelig stemning på "I døde språks selskap". Foto: Runhild Seim

 

Publisert 29. okt. 2018 13:12 - Sist endret 29. okt. 2018 13:12