I døde språks selskap: Gammalgresk

I døde språks selskap er en arrangementsserie om fortidas store språk og kulturer, og denne gangen skal vi bli bedre kjent med gammalgresk.

Ei 3300 års-lang språkhistorie og en utrulig rik litteratur

De første dokumenta på gammalgresk stammer fra perioden ca. 1400 f.kr. og gresk er dermed et av de lengst dokumenterte språka i verden. Den som studerer språket får derfor mulighet til å følge ei lang og spennende språkhistorie: fra det arkaiske språket i Iliaden og Odysseen, som gir innblikk i den indoeuropeiske fellesarv, og mangfoldet av dialekter som prega sjangerne i den klassiske litteraturen til "koiné", fellesspråket basert på dialekta i Aten som etter erobringene av Aleksander den store blir til et internasjonalt kulturspråk i det østlige middelhavet i mange århundre.

Og de homeriske eposa er bare begynnelsen av en rik litteratur som i sin utfoldelse har produsert noen av mesterverka av verdenslitteraturen og verk som har hatt en stor innflytelse på alle de vestlige litteraturene og kulturene. Dikta til Sapfo, historiene til Herodot, komediene til Aristofanes, tragediene til Aiskhylos, Sofokles og Evripides, de filosofiske verka til Platon og Aristoteles og Det nye testamentet er noen av verka som den som lærer seg gammalgresk får smake i originalen.

Til slutt, det rikelig bevarte dokumentariske materialet (innskrift og papyruser) gir den greskkyndige et direkte innblikk i det antikke livet. Universitetsbilioteket huser ei samling av over 2000 greske papyruser fra Egypt (hvor det tørre klimaet har gjort det mulig for dem å overleve) som, takk være arbeidet av våre papyrologer, som studerer og publiserer dem, bidrar til å øke vår forståelse av det daglige livet i den gresk-romerske tida.

Program

Tre eksperter på gammalgresk samtaler om språket og den kulturen det formidler gjennom tekster. Det blir korte innlegg, samtale og mulighet for publikum å stille spørsmål.

Gratis bokstavkjeks og kaffe!

Panelet består av:

I døde språks selskap

I døde språks selskap er en arrangementsserie på Scene HumSam om fortidens store språk og kulturer. De fleste språk i menneskehetens historie har mistet livet ved sine taleres siste åndedrag, men noen få utvalgte har overlevd og vunnet evig liv – i skrift. Gjennom foredrag og samtaler lar vi den gamle skriften tale høyt, og vi argumenterer for fortidens sentrale betydning for vår egen tids forståelse av det å være menneske. Hvorfor overlevde akkurat disse språkene den visse død? Og er overlevelse i skrift alltid et kvalitetsstempel?

Alltid fullt hus og hyggelig stemning på "I døde språks selskap". Foto: Runhild Seim

 

Publisert 18. apr. 2018 10:09 - Sist endret 18. apr. 2018 10:09