I døde språks selskap: Gammelirsk

NY SESONG! I døde språks selskap er en arrangementsserie om fortidens store språk og kulturer, og årets første språk er gammelirsk. Hvorfor behøver vi kunnskap om dette språket i dag, og hvilken tradisjon og litteratur åpner seg for oss med kjennskapen til gammelirsk?

Irlands gullalder

Gammelirsk er en av våre mest verdifulle kilder til den keltiske språkfamilien, men det er også vår inngangsport til kunnskap om Irland i middelalderen, en periode som gjerne omtales som Irlands gullalder. Landet var på denne tiden ledende i Europa når det kom til produksjon av kunst og litteratur. Kristendommen hadde nådd Irland så tidlig som på midten av 400-tallet, og denne brakte med seg latinsk skrift. Irland er muligens det første landet utenfor Romerriket som ble kristnet. Skriften satte Irlands lærde i stand til å skrive om sin egen tradisjon.

Det er særlig to faktorer som gjør det irske språket unikt i vesten. For det første begynte irene veldig tidlig å ta i bruk sitt eget folkespråk som skriftspråk. Helt i begynnelsen var det som ble skrevet overveiende av religiøs art, og på latin, men det er allment akseptert at irske lærde hadde begynt å skrive tekster på sitt eget språk, gammelirsk, allerede på 600-tallet. Den irske skriftkulturen er således en av vestens eldste sett bort fra latin og gresk. I en tid da det meste av det som ble produsert av tekst i det vestlige Europa ble skrevet på elitespråket latin, ga irene sitt eget folkespråk irsk opphøyet status på linje med de tre linguae sacrae latin, gresk og hebraisk, og begynte aktivt å benytte eget språk i sin produksjon av tekst. For det andre begynte irene veldig tidlig å produsere såkalt sekulær litteratur som omhandlet deres egen historie, kultur og tradisjon i tillegg til de kristne tekstene.

Det er alle disse tekstene vi får tilgang til gjennom gammelirsk, og som vi skal diskutere betydningen av på Scene HumSam.

Program

Tre av Norges eksperter på irsk språk og kultur gjester Scene HumSam den 15. februar i dialog om det gammelirske språket og den kulturen dette språket formidler gjennom sine tekster. Det blir korte innlegg, samtale og mulighet for publikum å stille spørsmål.

Gratis bokstavkjeks og kaffe!

Dagens panel består av:

  • Jan Erik Rekdal (Professor, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO)
  • Cathinka Dahl Hambro (Førsteamanuensis, Institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet)
  • Nicolai Engesland (Stipendiat, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO)

I døde språks selskap

I døde språks selskap er en arrangementsserie på Scene HumSam om fortidens store språk og kulturer. De fleste språk i menneskehetens historie har mistet livet ved sine taleres siste åndedrag, men noen få utvalgte har overlevd og vunnet evig liv – i skrift. Gjennom foredrag og samtaler lar vi den gamle skriften tale høyt, og vi argumenterer for fortidens sentrale betydning for vår egen tids forståelse av det å være menneske. Hvorfor overlevde akkurat disse språkene den visse død? Og er overlevelse i skrift alltid et kvalitetsstempel?

Alltid fullt hus og hyggelig stemning på "I døde språks selskap". Foto: Runhild Seim

 

Publisert 7. feb. 2018 13:34 - Sist endret 7. feb. 2018 13:37