I døde språks selskap: Latin

I døde språks selskap er tilbake, og vi starter semesteret med Roma og romersk litteratur sitt språk, Europas tidligere kulturspråk: latin. 

Latin er språket til romerne som i takt med Romas erobring av store deler av Europa spredte seg til hele det som ble Romerriket, som administrasjonspråk, men også som språket til et rikt og raffinert litteratur. Det er også språket som selv etter rikets fall besto som det viktigste – og internasjonale – skriftspråket til kultur og vitenskap i hele Europa, inntil moderne tider. Talemålet ble gradvis til de forskjellige romanske språkene.

Håndskrifter

I de middeladerske håndskriftene hvor den antikke romerske litteraturen, gjennom en kjede av avskrifter, er blitt bevart, finner vi epikk, lyrikk, satire, komedier og tragedier, juridiske taler, filosofiske traktater, kunstferdige brevsamlinger, historiske verk og saksprosa om naturvitenskap, arkitektur, medisin, matlaging, m.m. Og så øker antallet verk og sjangre med den middelalderske og så tidlig moderne europeiske litteraturen på latin.

Spesielt de antikke latinske verkene, og kulturen(e) som de formidler, har hatt og fortsetter å ha en stor påvirkning over den senere vestlige litteraturen – også den skandinaviske – selv etter at de europeiske forfatterne etter hvert begynte å forlate latinen for å skrive på nye litterære språk basert på folkespråkene i sine land.

Program

Tre eksperter på latin samtaler om språket og den kulturen det formidler gjennom tekster. Det blir korte innlegg, samtale og mulighet for publikum å stille spørsmål.

Gratis bokstavkjeks og kaffe!

Panelet består av:
•    Dag Haug, professor i latin UiO
•    Mathilde Skoie, professor i latin, UiO
•    Tor Ivar Østmoe, tidligere post-doc i latin, UiO
 

I døde språks selskap

I døde språks selskap er en arrangementsserie på Scene HumSam om fortidens store språk og kulturer. De fleste språk i menneskehetens historie har mistet livet ved sine taleres siste åndedrag, men noen få utvalgte har overlevd og vunnet evig liv – i skrift. Gjennom foredrag og samtaler lar vi den gamle skriften tale høyt, og vi argumenterer for fortidens sentrale betydning for vår egen tids forståelse av det å være menneske. Hvorfor overlevde akkurat disse språkene den visse død? Og er overlevelse i skrift alltid et kvalitetsstempel?

Alltid fullt hus og hyggelig stemning på "I døde språks selskap". Foto: Runhild Seim

 

Publisert 28. sep. 2018 16:55 - Sist endret 28. sep. 2018 16:55