I døde språks selskap: Sumerisk

I døde språks selskap er en arrangementsserie om fortidens store språk og kulturer, og denne gangen skal vi bli kjent med det som kanskje er verdens eldste døde språk: sumerisk. Hvorfor er sumerisk så interessant for lingvistikken? Og er det noe hold i spøken om at det finnes like mange sumeriske språk som det finnes sumerologer?

Et av verdens mest mystiske språk

Sumerisk er den gamle mesopotamiske bykulturens første skriftspråk, og oppstod i den sørlige delen av det fruktbare jordbrukslandet mellom elvene Eufrat og Tigris. Allerede på slutten av 3000-tallet f.Kr. benyttet sumererne en skrift som gjengir ord eller begreper, og i løpet av de neste århundrene utviklet skriften seg til et logosyllabisk skriftsystem – den såkalte kileskriften – som kunne gjengi språklyder. Den sumeriske skriftarven ble videreført i flere tusen år, og kunnskapen om kileskrift var bevart helt til begynnelsen av vår tidsregning. Da skriften ble dechiffrert på midten av 1800-tallet fikk vi tilgang til verdens eldste litteratur og et av verdens mest mystiske språk: sumerisk.

Sumerisk er kanskje verdens eldste døde språk. Det døde ut som talespråk i de første århundrene etter 2000 f.Kr., altså for nesten fire tusen år siden, men ble aktivt brukt som klassisk kulturspråk av de semittisk-talende babylonerne og assyrerne helt frem til omtrent midten av det første årtusen f.Kr. Mange av de mest kjente mytene fra det gamle Midtøstens litteratur – som syndfloden og Noas ark – fikk sin første utforming på sumerisk.

Sumerisk har ingen kjente beslektede språk, og er derfor meget interessant for lingvistikken. Det kan typologisk klassifiseres som et agglutinerende språk med en ergativ verbalsyntaks. Siden språket ikke tilhører noen kjent språkfamilie er det særlige utfordringer forbundet med forsøk på å rekonstruere språket som et naturlig talespråk, og det er stor uenighet om både språkstruktur og mulige slektskap med andre språk. Man sier ofte spøkefult at «det finnes like mange sumeriske språk som det finnes sumerologer».

Med verdens eldste litteratur og verdens mest mystiske språkstruktur håper vi at sumerisk kan vekke interesse som et av verdens mest spennende døde språk!

Program

Tre av Norges eksperter på sumerisk kommer til Scene HumSam den 1. mars. Det blir korte innlegg, samtale og mulighet for publikum å stille spørsmål.

Gratis bokstavkjeks og kaffe!

Dagens panel består av:

I døde språks selskap

I døde språks selskap er en arrangementsserie på Scene HumSam om fortidens store språk og kulturer. De fleste språk i menneskehetens historie har mistet livet ved sine taleres siste åndedrag, men noen få utvalgte har overlevd og vunnet evig liv – i skrift. Gjennom foredrag og samtaler lar vi den gamle skriften tale høyt, og vi argumenterer for fortidens sentrale betydning for vår egen tids forståelse av det å være menneske. Hvorfor overlevde akkurat disse språkene den visse død? Og er overlevelse i skrift alltid et kvalitetsstempel?

Alltid fullt hus og hyggelig stemning på "I døde språks selskap". Foto: Runhild Seim

 

Publisert 22. feb. 2018 14:25 - Sist endret 22. feb. 2018 14:25