Hiphophoder: En samtale om musikk, tilhørighet og identitet

"Hvordan Karpe Diem og generasjon 1984 tok en undergrunnskultur til pophimmelen - og endret Norge på veien" lyder undertittelen på Øyvind Holens bok «Nye hiphophoder». Gå ikke glipp av møte med forfatteren og et fantastisk panel på Scene HumSam 24. september!

Noen av spørsmålene som tas opp:

Hva ligger i begrepet «third culture kids»? Er hiphopkulturen blitt «et tredje rom» for mange minoritetsungdommer, et eget sted mellom forventningene fra foreldrene og det norske samfunnet? Litteratur og film beskriver sjelden en virkelighet de kjenner seg igjen i, mens hiphop skildrer forstadslivet på ungdommenes egne premisser, om enn i en overdreven og mytologiserende form.

Har hiphopkulturen bidratt til integrering? "Jeg har vært med å bygge opp en ny norsk kultur; norsk hiphop og graffiti, ting som på sikt kan bli like mye høykultur som opera," sier manager og tv-programleder Leo Ajkic i boka: "Vanligvis blir vi innvandrere og flyktninger sett på som vaskehjelper og lavere klasser, men her startet vi noe som ikke fantes fra før. Vi har vært med på å bygge opp noe nytt. Det er det som skaper tilhørighet," sier han. 

Har den pågående debatten om "den usynlige minoritetsmannen" glemt hiphopkulturen? Dagbladet påpekte at minoritetsmannen som regel fremstilles som stereotyper i den offentlige debatten: «Den kontrollerende patriarken, overgriper, narkolanger, voldelig eller naver, sikkert med i en gjeng, potensiell terrorist.» Morgenbladet skrev: "Innvandring og rasisme har vært hovedtemaer i offentligheten i årevis, men perspektiver fra dem med førstehåndserfaring har, med enkelte vesentlige unntak, ikke nådd bredt ut i kulturlivet". Men hiphopkulturen har gjennom hele 2000-tallet gitt bindestreksnordmenn med røtter i India, Iran, Zanzibar, Mali, Bosnia, Thailand, Kenya, Sierra Leone, Chile, Marokko, Algerie, Pakistan og Angola gode muligheter til å innta roller som sexsymbol, kjendis, popstjerne, samfunnsdebattant, kunstner og forbilde.

Program

I panelet: 

Holens bok er pensum på KULH1111 - Tupac, hiphop og kulturhistorie. Boka kan kjøpes av Akademika på arrangementet.

Gratis inngang. Åpent for alle. Velkommen!

Publisert 14. sep. 2018 19:12 - Sist endret 12. feb. 2019 10:26