Boklansering: Women, religion and the body in South Asia

Hvorfor velger lavkaster å bli hellige tiggermusikanter? Hvorfor appellerer denne livsførselen til kvinner? Boken Women, religion and the body in South Asia av Kristin Hanssen skildrer hverdagen til en fattig Baul familie på landsbygda i Vest Bengal i India. Velkommen til Indisk uke og boklansering!

I boken forteller familiemedlemmene om sine liv, men den skildrer også hvordan kaste oppleves på kroppen, og gir innblikk i rituelle praksiser der menstruasjonsblod står sentralt. Betydningen av kroppen og dens væsker beskrives fra et kvinnelig og et mannlig perspektiv. Les mer om boken her.

Program

  • Kristin Hanssen presenterer boken med bilder og musikk
  • Samtale om boken mellom forfatteren, Kathinka Frøystad, professor ved IKOS, og Arve Sørum, professor emeritus, SAI.  

Kristin Hanssen har en Dr. Polit. i sosialantropologi ved UiO fra 2002. Hun har gjort langvarige feltarbeid blant vaishnava bauler i Vest-Bengal, India. Les mer om avhandlingen hennes SEEDS IN MOTION. Thoughts, Feelings and the Significance of Social Ties as Invoked by a Family of Vaishnava Mendicant Renouncers in Bengal (2002) her.

Åpent for alle! Velkommen! 

Etter boklanseringen blir det enkel servering av indisk fingermat, og deretter er alle velkommen til førpremiere på ny etnografisk film (se under).

Øvrig program onsdag 6. juni:

15.15-15.45
Enkel servering av indisk fingermat

16.15-17.45
Førpremiere på den etnografiske filmen "A Kali temple inside out" fra Kathinka Frøystads siste feltarbeid i Kanpur, India, laget av Dipesh Kharel og Frode Storaas.

Sted: Auditorium 1, Georg Sverdrups hus.

Indisk uke

Velkommen til indisk uke på HumSam-biblioteket! India og omegn er et område det har vært forsket mye på ved UiO over lang tid. Det er nærmest et utømmelig felt innen alt fra språk og litteratur til religion, filosofi, historie, politikk og sosialantropologi. Vi byr på utstillinger, boklansering, førpremiere på film og indisk mat.

Arrangør

HumSam-biblioteket
Publisert 18. mai 2018 10:27 - Sist endret 1. juni 2018 15:58