Kan digital humaniora lære oss noe nytt om Ibsen?

Kan digital humaniora lære oss noe nytt om Ibsens internasjonale gjennombrudd? Velkommen til lansering av boken Ibsen on the German Stage 1876–1918: A Quantitative Study av Jens-Morten Hanssen med samtale mellom professor Ellen Rees og bokens forfatter.

Digital humaniora har åpnet opp et rom av nye muligheter for Ibsen-forskningen, og utviklingen av innovativ forskningsmetodikk i kjølvannet av den digitale vendingen danner grobunn for kritisk granskning av etablerte sannheter. 

IbsenStage

Ibsen on the German Stage 1876–1918: A Quantitative Study er en kvantitativ studie av den tidlige resepsjonen av Ibsen på tyskspråklige teaterscener ved bruk av den hendelsesbaserte, relasjonelle forestillingsdatabasen IbsenStage som forskningsverktøy. Visualiseringsteknikker har blitt brukt for å fasilitere dataanalyse og til å identifisere hovedlinjene i produksjonshistorien; dataassistert utspørring av datasettet har åpnet opp nye perspektiver. 

Program

Ellen Rees, professor i nordisk litteratur ved Senter for Ibsen-studier i samtale med forfatter og ph.d. Jens-Morten Hanssen, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.

Samtalen vil fokusere på hvordan bruk av metodikk fra feltet digital humaniora kan kaste nytt lys over Ibsen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Om boken

Hovedfunnene i boken korrelerer med tre faser i den tidlige resepsjonen av Ibsen på tyskspråklige scener: Den første fasen var dominert av Ibsens første store scenesuksess med Samfundets støtter, da Ibsen ble behandlet som en kommersiell dramatiker.

I den andre fasen som startet sent på 1880-tallet hadde den tyske resepsjonen preg av en dynamisk vekselvirkning mellom kommersiell tilnærming og eksperimentell og avantgardistisk tilnærming til Ibsens stykker. Uavhengige teatersceners appropriasjon av Gengangere instituerte Ibsen som det moderne dramaets far, men IbsenStage gir evidens for at Ibsens internasjonale gjennombrudd først og fremst var et resultat av Et dukkehjems fremgang på scenen.

I den tredje fasen som tok til omkring århundreskiftet var Ibsen kanonisert som en moderne klassiker, og han hadde et usedvanlig sterkt grep om tysk teater. På scener i de største byene ble stykkene fremført i form av Ibsen-sykluser; provinsscener over hele Europa lot omreisende teaterselskaper presentere et repertoar hvor Ibsen hadde en fremskutt posisjon; og en rekke kvinnelige skuespillere med Agnes Sorma i spissen gjorde internasjonal karriere i rollen som Nora.

Publisert 9. jan. 2019 14:38 - Sist endret 27. apr. 2022 11:15