I døde språks selskap: Klassisk kinesisk

Klassisk kinesisk var den kinesiske kulturens skriftspråk fra begynnelsen av historisk tid frem til begynnelsen av det 20. århundre. I dag fremstår klassisk kinesisk fremfor alt som selve nøkkelen til den kinesiske kultur. Velkommen til I døde språks selskap!

Klassisk kinesisk var den kinesiske kulturens skriftspråk fra begynnelsen av historisk tid (ca. 1200 fvt.) frem til begynnelsen av det 20. århundre. Språket antok sin klassiske form i den siste halvdelen av Zhou-dynastiet (Østre Zhou, 771-221 fvt.), som også er den kinesiske filosofiens første blomstringstid. Fra denne tiden har vi også historieverk, administrative dokumenter og poesi.

Internasjonalt kommunikasjonsspråk

Selv avstanden mellom det klassiske språket og talemålene i Kina ble større i løpet av Han-dynastiet (206 fvt.–220 evt.), fortsatte det å fungere som det kinesiske keiserrikets skriftlige kultur- og administrasjonsspråk helt frem til moderne tid. Det ble med tiden også et internasjonalt kommunikasjonsspråk som en følge av kontakt med andre stater gjennom erobring, handel og kulturell utveksling. Det mest kjente er Japan, som både tok i bruk klassisk kinesisk og tilpasset den kinesiske skriften til japansk. Men kinesisk skrift og språk har satt sitt preg på mange andre språk i Øst-Asia, deriblant koreansk og vietnamesisk. 

Nøkkel til kinesisk kultur

I dag fremstår klassisk kinesisk fremfor alt som selve nøkkelen til den kinesiske kultur. Vil man lese historikeren Sima Qians dramatiske skildringer eller nyte Tang-poesien i original, er det klassisk kinesisk man skal lære. Selv de tidligste spådomstekstene fra tidenes morgen og den sene keisertidens barokke romaner, som begge har en språkform som avviker fra den rent klassiske, forutsetter kjennskap til det klassiske språket. Også moderne kinesisk, som i mange henseender skiller seg radikalt fra klassisk kinesisk, er fullt av klassiske elementer.

Program

Dagens panel:

  • Ivo Spira, universitetslektor i kinesisk, Universitetet i Lund
  • Halvor Eifring, professor i Kinastudier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO
  • Eirik Welo, førstelektor, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO

Vi serverer som vanlig bokstavkjeks og kaffe/te. 

Åpent for alle! Velkommen!

I døde språks selskap

I døde språks selskap er en arrangementsserie på Scene HumSam om fortidens store språk og kulturer. De fleste språk i menneskehetens historie har mistet livet ved sine taleres siste åndedrag, men noen få utvalgte har overlevd og vunnet evig liv – i skrift. Gjennom foredrag og samtaler lar vi den gamle skriften tale høyt, og vi argumenterer for fortidens sentrale betydning for vår egen tids forståelse av det å være menneske. Hvorfor overlevde akkurat disse språkene den visse død? Og er overlevelse i skrift alltid et kvalitetsstempel?

Publisert 4. mars 2019 15:20 - Sist endret 27. apr. 2022 11:16