Frokostmøte: Sensur og selvsensur: Hvordan sikre forskningens integritet i møte med ekstern påvirkning?

Forskningen skjer i og med samfunnet. Når blir ekstern innblanding uheldig og truer forskningens integritet? Når skaper ekstern påvirkning sensur og selvsensur av forskere? Disse og flere andre aktuelle problemstillinger innenfor forskningsetikk blir tema for frokostmøtet som holdes i regi av Akademiet for yngre forskere.

Portrettbilde av de vi møter på seminaret

Akademiet for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere jobber for å sikre premisser for gode forskningsmiljøer, god forskningskvalitet, og fri og uavhengig forskning. Dette gjør de blant annet ved å løfte frem debatt om forskningsetikk, særlig knyttet til publisering og finansiering av forskning.

Om frokostmøtet

Akademiet for yngre forskere arrangerer i denne forbindelse et åpent frokostmøte for å diskutere forskningsetikk. Møtet vil ta opp utfordringer ved å sikre fri og uavhengig samfunnsforskning i møte med politiske og finansielle interesser.

Forskningen skjer i og med samfunnet. Når blir ekstern innblanding uheldig og truer forskningens integritet? Når skaper ekstern påvirkning sensur og selvsensur av forskere? Hvilke problemer kan forskere, og særlig yngre forskere, møte knyttet til ekstern innblanding, og hvilke konsekvenser har dette for forskernes karriereveier og kunnskapsproduksjonen i samfunnet generelt? Har vi de nødvendige institusjonelle mekanismer for å sikre forskningens integritet i norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter?

Program:

Du møter:

  • Hanne Østli Jakobsen (forskningsjournalist i Morgenbladet)
  • Tanja Storsul (direktør, Institutt for samfunnsforskning)
  • Katerini Storeng (leder, Akademiet for yngre forskere)
  • Vidar Enebakk (Sekretariatsleder, Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
  • Knut Willem Ruyter (vitenskapsombud, Universitet i Oslo).

Det vil bli anledning til kommentarer og spørsmål fra salen .
Det blir servert frokost fra kl. 08:45. Påmelding for å gi en indikasjon på hvor mange som skal ha frokost.

 

Emneord: Arrangementer, forskningsetikk
Publisert 16. aug. 2019 14:29 - Sist endret 21. aug. 2019 15:28