Lov og makt i Russland

Ifølge et russisk ordtak er loven som staget på en vogn. Vogna vil kjøre dit hvor du retter staget, men hvor rettes det i Putins Russland og til hvilke konsekvenser?

Foto: Wikimedia Commons 

I samarbeid med Institutt for forsvarsstudier (IFS) ved Forsvarets høgskole (FHS), inviterer vi til samtale om lov og lovløshet i Russland.

Deltakere:

  • Seniorforsker Håvard Bækken, FHS/IFS
  • Lene Wetteland, leder for Russlandsavdelingen i Helsingforskomiteen
  • Martin Paulsen, Universitetet i Bergen, leder samtalen.

Law and power in Russia

I sin nye bok Law and Power in Russia. Making Sense of Quasi-Legal Practices (Routledge) tar Håvard Bækken for seg lov, makt og selektiv lovhåndhevelse i Russland. 
Boka tar utgangspunkt i Bækkens egne intervjuer og feltarbeid i Russland, men forfatteren nøler ikke med å male med bred pensel. Praksisen med å holde regimekritikere nede ved hjelp av selektiv rettsbruk, hevder han, er et uttrykk for regimets styringsmodell så vel som for russisk rettskultur.

For Bækken er selektiv lovhåndhevelse den perfekte illustrasjon på det trøblete ekteskapet mellom lov og makt i Russland. Samtidig er han opptatt av å understreke at dette bare er én side av saken, og forklarer hvordan rettsreformer under Putin har bidratt til å styrke regimets legitimitet gjennom å bedre vanlige russeres tilgang på juridisk rettferdighet i hverdagen.

Ingen kunne vel bidra inn i denne samtalen bedre enn Lene Wetteland. Gjennom sitt engasjement for regionen og sitt mangeårige virke i Helsingforskomiteen har Lene tilegnet seg omfattende kunnskaper om aktivisme og sivilsamfunn i Russland, om hvilke metoder som benyttes for å holde de uavhengige stemmene i sjakk.

Arrangør

HumSam-biblioteket og Forsvarets høgskole
Publisert 8. jan. 2019 09:23 - Sist endret 27. apr. 2022 11:18