Men`s Experience of Violence in Intimate Relationships

Velkommen til boklansering av «Men`s Experience of Violence in Intimate Relationships» av sosiolog Marianne Inéz Lien og mannsforsker Jørgen Lorentzen .

Sosiolog Marianne Inéz Lien og mannsforsker Jørgen Lorentzen har gitt ut boken Men`s Experience of Violence in Intimate Relationships.

Vold mot menn i nære relasjoner er et tema som har fått lite forskningsmessig oppmerksomhet både i Norge, og internasjonalt.

Denne boken er både et synliggjøringsprosjekt av menns erfaringer med vold, deres strategier for å håndtere volden og et innlegg til en teoretisk diskusjon om kjønn og vold i nære relasjoner.

Boken utgis på Palgrave MacMillan i serien Victim and Victimiology, og kan leses her (open access).

Program

  • Presentasjon av boken v/Marianne Inéz Lien og Jørgen Lorentzen 
  • Kommentarer ved forsker emeritus Ole Kristian Hjemdal og Ingunn Rangul Askeland, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
  • Dag Ellingsen, professor ved Polithøgskolen, vil lede diskusjonen. 

Enkel servering. Åpent for alle!

Arrangementet vil foregå på norsk.

Arrangør

HumSam-biblioteket
Publisert 7. feb. 2019 11:42 - Sist endret 4. mai 2022 13:06