Samiske språkbærere: fra stillhet til revitalisering

Vi feirer samenes nasjonaldag med kake og foredrag om samisk språk; fra stillhet til revitalisering. Velkommen!

Bildet kan inneholde: kart, tegning, linjekunst, skisse.
Kartutstnitt fra Joannis Schefferi: Lapponia (1673), den første større beskrivelsen av samer og samisk kultur.

En gang var Nord-Norge flerspråklig, og nesten alle snakket to eller flere språk. I en lang periode fra midten av 1800-tallet førte Norge en aktiv politikk for å gjøre befolkningen i Troms og Finnmark norske. De skulle fornorskes, og på mange steder ble samiske språk gradvis borte som dagligspråk, spesielt i områdene langs kysten. I dag slår loven fast at samisk og norsk er likeverdige språk, og at de er likestilte i forvaltningsområdet for samisk språk.

De siste årene har mange samer i byer og kystområder ønsket å ta tilbake sitt samiske språk.

Program

I dette foredraget ser Pia Lane på hvordan prosessen med å ta tilbake sitt språk kan oppleves. Åpent for spørsmål fra salen etter foredraget.

Enkel servering. Velkommen!

Pia Lane er professor og medlem av kjernegruppen ved Senter for flerspråklighet (MultiLing - Senter for Fremragende Forskning) hvor hun forsker på sosiale og grammatiske aspekter ved flerspråklighet. Hennes forskningsinteresser inkluderer språkkontakt, minoritetsspråkspolitikk, sosiolingvistikk, diskursanalyse, neksusanalyse, kodeveksling og kognitiv morfologi.

Publisert 17. jan. 2020 14:30 - Sist endret 20. jan. 2020 08:43