I døde språks selskap: Akkadisk

Velkommen til nytt møte I døde språks selskap! Dagens språk er akkadisk, verdens eldste semittiske skriftspråk.

bilde av akkadisk skrift

Det akkadiske språket er et av verdens eldste bevarte skriftspråk, og det eldste bevitnede semittiske språk. Akkadisk overtok rollen som det viktigste kulturspråket i Mesopotamia etter sumerisk og var et lingua franca i hele Midtøsten i nærmere 2000 år. Et stort antall tekster er bevarte på akkadisk, blant annet litterære tekster som Gilgamesh-eposet, Enuma Elish og Atrahasis og lovtekster som Hammurabis lover. Kunnskap om det akkadiske språket og akkadisk litteratur har også vært av stor betydning for utviklingen av studiet av Det gamle testamentet og beslektet litteratur over de siste 150 årene. 

Program

Dagens panel:

  • Kristoffer Momrak, historiker med doktorgrad fra Universitetet i Bergen om folkemakt i oldtidens bysamfunn i Hellas og Midtøsten 
  • Lisa Wilhelmi, doktorgrad i assyriologi fra Universitetet i London (SOAS)
  • Amund Bjorsnes, ordstyrer, instituttleder for Norsk filologisk institutt

Vi serverer som vanlig bokstavkjeks og kaffe/te. 

Åpent for alle! Velkommen!

I døde språks selskap

I døde språks selskap er en arrangementsserie på Scene HumSam om fortidens store språk og kulturer. De fleste språk i menneskehetens historie har mistet livet ved sine taleres siste åndedrag, men noen få utvalgte har overlevd og vunnet evig liv – i skrift. Gjennom foredrag og samtaler lar vi den gamle skriften tale høyt, og vi argumenterer for fortidens sentrale betydning for vår egen tids forståelse av det å være menneske. Hvorfor overlevde akkurat disse språkene den visse død? Og er overlevelse i skrift alltid et kvalitetsstempel?

Publisert 4. apr. 2022 11:51 - Sist endret 4. apr. 2022 11:51