I døde språks selskap: Kirkeslavisk

Etter en lang koronadvale er endelig I døde språks selskap tilbake! Vi starter med kirkeslavisk, det eldste slaviske skriftspråket. Velkommen!

bilde av kirkeslavisk skrift

Skriftspråket ble skapt av de to slavermisjonærene Kyrillos og Methodios i siste halvdel av 800-tallet, på grunnlag av sydslaviske dialekter talt ved byen Thessaloniki, som ligger i dagens Nord-Hellas. I sin eldste bevarte form foreligger kirkeslavisk i en rekke kirkelige håndskrifter fra 1000- og 1100-tallet, skrevet dels med det glagolittiske, dels med det kyrilliske alfabet. Denne språkformen kalles gjerne gammelkirkeslavisk (også kalt gammelbulgarsk eller gammelslavisk), til forskjell fra kirkeslavisk, som betegner kirkespråket i de ortodokse, slaviske landene, og som utviklet visse lokale trekk (russisk-, ukrainsk-, serbisk-kirkeslavisk og så videre).
 
Kirkeslavisk var lenge i bruk som vanlig skriftspråk blant de ortodokse slaverne, til dels oppblandet med folkemålet. Fra 1700-tallet ble kirkeslavisk avløst av de nasjonale språkene, men er fremdeles liturgisk språk i de slaviske ortodokse kirkene, og har dermed spilt en lignende rolle hos de ortodokse slaverne som latinen i Vest-Europa. På grunn av sine alderdommelige språklige trekk er kirkeslavisk meget viktig for studiet av slaviske språk.

Kilde: Store norske leksikon

Program

Dagens panel:

Det blir først et foredrag ved Jan Ivar Bjørnflaten, etterfulgt av samtale på scenen.

Vi serverer som vanlig bokstavkjeks og kaffe/te. 

Åpent for alle! Velkommen!

I døde språks selskap

I døde språks selskap er en arrangementsserie på Scene HumSam om fortidens store språk og kulturer. De fleste språk i menneskehetens historie har mistet livet ved sine taleres siste åndedrag, men noen få utvalgte har overlevd og vunnet evig liv – i skrift. Gjennom foredrag og samtaler lar vi den gamle skriften tale høyt, og vi argumenterer for fortidens sentrale betydning for vår egen tids forståelse av det å være menneske. Hvorfor overlevde akkurat disse språkene den visse død? Og er overlevelse i skrift alltid et kvalitetsstempel?

Publisert 4. feb. 2022 13:58 - Sist endret 27. apr. 2022 11:20