What clashes here of wills gen wonts, oystrygods gaggin fishy-gods!

Møt mannen som oversetter vestens vanskeligste roman: Leif Høghaug kommer til HumSam-biblioteket for å snakke om arbeidet med å oversette Finnegans Wake av James Joyce til norsk .

Bokcover Finnegans Wake og portrett av oversetteren

Design bokcover: Aslak Gurholt, basert på førsteutgaven av Finnegans Wake. Portrett Leif Høghaug: Rolf M. Aagaard

I år er det 100 år siden Ulysses av James Joyce ble utgitt i sin helhet, og Samlaget feirer det med å utgi første kapittel fra - som de selv kaller det - et "work in progress"; Leif Høghaugs oversettelse av Finnegans Wake.

Boka som har blitt kalt både genial, uleselig og uoversettelig, har aldri tidligere blitt oversatt til norsk. Lyriker og oversetter Leif Høghaug har i samarbeid med Samlaget en plan om å fullføre i løpet av 2030. Den svenske oversettelsen tok 66 år.

Samlaget beskriver boka slik: 
«Det er ikkje rart at Finnegans Wake er vorte kalla nattas bok. Som i ein draum – og som i ei elv – glid det eine inn i det andre. Ein karakter tek bustad i ein annan karakter. Ein by (til dømes Dublin) vert til ein annan by. Eit språk glid inn i eit anna språk. Eller eit språk glid inn i ein by, og byen vert til ein karakter, osb. Joyce vrir og vrengjer på orda, og han skapar ei litterær verd som syner seg som ein kaotisk og høgst humoristisk stad der forståinga snublar i alle dei historiske og litterære referansane.»

Finnegans Wake var James Joyces siste roman, og kom ut i 1939, 17 år etter Ulysses

Enten du er interessert i litteratur, oversettelse, eller rett og slett heltmodige prosjekt, er du hjertelig velkommen til å høre Leif fortelle!

Litteratursalongen finner du i underetasjen i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus.

Arrangør

HumSam-biblioteket
Publisert 6. okt. 2022 16:18 - Sist endret 6. okt. 2022 16:25