Lansering: Kritisk tenking i skolen

Moderne samfunnsliv fordrer at unge og voksne tenker kritisk og selvstendig, og dette er viktige verdier i skandinaviske skoler. Hvordan kan skolen forberede elevene til å ta kritisk stilling til tekster, situasjoner og kontekster som ikke er kjent på forhånd – for eksempel i medier som kanskje ikke er oppfunnet enda? 

Jente med briller foran en pc

Foto: Dreamstime

Tidsskriftet Acta Didactica Norden markerer sitt 15-årsjubileum med lanseringen av temanummeret: Kritisk literacy på fagenes premisser og tar med dette tak i skolens oppdrag med å danne kritiske borgere. Artiklene i nummeret viser hvordan kritisk tenking og kritisk literacy blir forstått forskjellig i de ulike fagene. 

Vi får en presentasjon av temanummeret, en – kritisk – kommentar fra historiker Marlen Ferrer og mulighet til å diskutere hvordan vi best kan støtte elevene. Tradisjonelt har det å kunne innta en kritisk holdning til informasjon blitt beskrevet som en ferdighet forbeholdt eksperter med mye fagkunnskap, men hvor skal læreren starte når læreplanen legger opp til at elever allerede på barneskolen skal kunne forholde seg kritiske til tekster og ytringer?

Enkel servering. Åpent for alle - velkommen!

Deltakere:

Redaktører for temanummeret:

Publisert 23. aug. 2022 10:28 - Sist endret 23. aug. 2022 11:26