Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa 1789–2019

Så lenge det moderne demokratiet har eksistert, har det stått under angrep. Elisabetta Cassina Wolff viser i sin nye bok hvordan høyreradikale bevegelser og partier, og anti-demokratiske tendenser, har preget Europas moderne historie. Velkommen til høyaktuell bokprat!

Detalj fra bokomslaget

Detalj fra bokas forside. Omslagsdesign: Kristin Berg Johansen.

Med sitt brede, historiske perspektiv representerer boka Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa 1789–2019 et uvurderlig bidrag til forståelsen av våre dagers høyreradikale partier, grupperinger og politiske bevegelser. Forfatteren presenterer og drøfter angrepene på demokrati og liberale verdier i europeiske land, fra den franske revolusjonen og fram til i dag. Boka følger utviklingen av autoritær nasjonalisme i 1880- og 1890-årene og fascisme i mellomkrigstiden, til perioden etter 1945 frem til i dag med fokus på overgangen fra nyfascisme til høyreradikal populisme.

Program:

Bokpresentasjon og samtale med:

  • Elisabetta Wolff, førsteamanuensis med lektorplikt i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, og tilknyttet C-REX, Senter for forskning på ekstremisme. Wolff er opprinnelig italiensk, og er også forfatter av Italias politiske historie 476-1945 (2016).
  • Hilde Sandvik, professor i historie ved institutt for arkeologi, konservering og historie, og leder for forskergruppen Demokrati, frihet og grenser, UiO.
  • Øyvind Østerud, professor ved Institutt for statsvitenskap.

Både Sandvik og Østerud har forsket og spesialisert seg på det moderne demokratiet og vil bidra til å kaste lys over høyreradikalismens historie slik den fortelles i boka Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa 1789–2019.

Enkel servering. Åpent for alle, velkommen!

Scene HumSam finner du i 1. etasje i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus.

Publisert 17. okt. 2022 13:53 - Sist endret 24. okt. 2022 13:53