2013

Tidligere

Bokomslag "Norges historie i 25 ting"
Tid og sted: 11. nov. 2013 12:00 - 13:00, 1.etasje i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus

11. november inviterer vi til presentasjon av boken Norges historie i 25 ting av Hallvard Notaker m.fl . Alle er velkomne!

Bokomslag "Den nye kultursosiologien"
Tid og sted: 18. sep. 2013 12:00 - 13:00, 1.etasje i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus

18. september inviterer vi til lansering av boken Den nye kultursosiologien av Håkon Larsen (utgis på Universitetsforlaget). Alle er velkomne!

Bokomslag "Danningens filosofihistorie"
Tid og sted: 8. mai 2013 14:30 - 15:30, 1.etasje i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus

8. mai inviterer vi til lansering av boken Danningens filosofihistorie (utgis på Gyldendal Akademisk). Alle er velkomne!