HumSam presenterer: Den nye kultursosiologien (boklansering)

18. september inviterer vi til lansering av boken Den nye kultursosiologien av Håkon Larsen (utgis på Universitetsforlaget). Alle er velkomne!

Bokomslag "Den nye kultursosiologien"

Program

  • Forfatter Håkon Larsen presenterer boken 
  • Kommentarer fra professor Ivar Frønes og postdoktor Gunnar C. Aakvaag
  • Åpent for spørsmål

Det vil bli enkel servering

Om boken

Knut Olav Åmås sier dette om boka, i Aftenposten 25.8:
 
"Nå er han kommet med en grunnbok om kultursosiologi, et vekstområde i sosiologien. Han skiller mellom kultur som et mer grunnleggende perspektiv og det å studere kultur som et eget forskningsobjekt. Den lille boken er interessant for alle som kan tenke seg et bedre begrepsapparat for å tenke omkring hvordan kultur i bredeste forstand preger samfunnet vårt. En ting er de teoretiske perspektivene. Håkon Larsen er dertil god til å bruke dem i konkrete analyser. I boken ser han nærmere på hvordan institusjoner som NRK, Vinmonopolet og Den Norske Opera & Ballett legitimerer sin eksistens."

Les mer på forlagets side.

Om forfatteren

Bokens forfatter er Håkon Larsen, postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO). Han har publisert en rekke artikler om kultursosiologiske temaer, og disputerte over avhandlingen Legitimering av allmennkringkasting i Norge og Sverige i 2011. 

Emneord: HumSam presenterer
Publisert 4. sep. 2013 18:24 - Sist endret 13. okt. 2014 13:16