HumSam presenterer: Det er innover vi må gå - En kulturpsykologisk studie av selvhjelp (boklansering)

Velkommen til lansering av boken Det er innover vi må gå - En kulturpsykologisk studie av selvhjelp 21. mars kl. 1315! Forfatter av boken er førsteamanuensis Ole Jacob Madsen og boken gis ut på Universitetsforlaget.

Bokomslag "Det er innover vi må gå - En kulturpsykologisk studie av selvhjelp"

Program

  • Førsteamanuensis Ole Jacob Madsen presenterer boken
  • Åpent for spørsmål

Det vil bli enkel servering

Om boken

Ole Jacob Madsen gransker selvhjelpskulturens idealer: nevrolingvistisk programmering, kognitiv selvhjelp, mindfulness, selvledelse, selvfølelse og selvkontroll. Er disse toneangivende retningene bærekraftige i lengden? 
Les mer på forlagets side.

Om forfatteren

Ole Jacob Madsen (f. 1978) er førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han interesserer seg for hvordan psykologiske ideer øver innflytelse på den vestlige samtidskulturen. Til nå har denne interessen resultert i Den terapeutiske kultur (2010) og «Det er innover vi må» - En kulturpsykologisk studie av selvhjelp (2014), begge på Universitetsforlaget. (Fra forlagets side).

Arrangør

HumSam-biblioteket

Emneord: HumSam presenterer
Publisert 4. mars 2014 12:44 - Sist endret 13. okt. 2014 13:19