HumSam presenterer: Hval og hvalfangst på Vestlandet 1600-1910 (Boklansering)

HumSam-biblioteket inviterer til lansering av boken Hval og hvalfangst på Vestlandet 1600-1910 av Arne Kalland. Boken er utgitt av Institutt for sammanlignende kulturforskning og Novus forlag. Arrangementet er åpent for alle.

Bokomslag

Program

  • Presentasjon av forfatter Arne Kalland (1945-2012) og forskningsprosjektet Cultures of biodiversity ved professor Signe Howell, Sosialantropologisk Institutt
  • Informasjon om Institutt for sammenlignende kulturforsknings støtte til utgivelsen fra dekan ved Humanistisk Fakultet, Arne Bugge Amundsen
  • Presentasjon av boka ved Jan Erik Ringstad, konservator ved Kommandør Chr. Christensen's Hvalfangstmuseum i Sandefjord

Enkel servering.

Om boken

Boken beskriver nordmenns holdninger til og kunnskap om hval og hvalfangst og gir en oversikt over forskjellige fangstmetoder fra kysten av Vestlandet gjennom historien, fra 1600-tallet til 1910. Den "anbefales alle som er interessert i hvalfangst, hval, nordisk og historisk sosialantropologi, så vel som spørsmål knyttet til relasjoner mellom praksis, materialitet og forestillinger, tro og viten om natur" (fra vaskeseddelen). Arne Kalland jobbet med boken fram til sin død og etterlot seg et nesten ferdig manuskript.

Om forfatteren

Professor Arne Kalland (1945-2012) var ansatt ved Sosialantropologisk institutt, UiO fra 1996 til sin død. Tidligere var han forsker ved Nordisk Institutt for Asienstudier i København og ved Senter for miljø og utvikling, UiO. Hans viktigste forskningsfelt var Japan og forestillinger om natur og samfunn, spesielt fiske og hvalfangst. Av tidligere utgivelser kan bl.a. nevnes Unveiling the whale: discourses on whales and whaling (2009), Marine mammals and Northern cultures (2005) og Japans historie: fra jegersamfunn til økonomisk supermakt (2005).

Arrangør

HumSam-biblioteket
Publisert 13. jan. 2015 16:22 - Sist endret 1. des. 2015 12:32