HumSam presenterer: Historien om Det nye testamentet (Boklansering)

HumSam-biblioteket inviterer til lansering av Historien om Det nye testamentet. Boken er en kulturhistorisk innføring og presenteres av forfatter Halvor Moxnes. Det blir også en samtale mellom ham og professor Bernt Hagtvet. Velkommen!

Bokforside
Foto: Verbum forlag

Program

  • Forfatter Halvor Moxnes presenterer boken.
  • Samtale mellom professor Bernt Hagtvet, Institutt for Statsvitenskap og Halvor Moxnes, Det teologiske fakultet.
  • Åpent for spørsmål

Det vil bli enkel servering

Om boken

Denne boken er en kulturhistorisk innføring i Det nye testamente fra starten i det første århundre til i dag. Den starter med skriftene fra det første århundre, før de ble samlet i Det nye testamente. Deretter følger "medie-historien", hvordan skriftene ble samlet til én bok, og om den litterære og teknologiske utviklingen gjennom oversettelser og bokproduksjon. Det Nye testamentet har virket inn på kunst og litteratur, og ikke minst på utviklingen av sosiale og moralske spørsmål som rase, slaveri, kjønn og seksualitet. Siste del er "lesehistorien", om hvordan lesningen av Det Nye testamente de siste 200 år er preget av teorier fra allmenne studier av historie og litteratur.

Boken er en bearbeidet utgave av en engelsk bok fra 2014 i serien «A short History of ...» på det engelske forlaget I.B. Tauris. Les mer på Teologisk fakultets hjemmeside.

Om forfatteren

Halvor Moxnes er professor emeritus ved Teologisk fakultet. Han har utgitt en rekke studier om Jesusforskning og Det nye testamente, særlig innenfor resepsjons- og virkningshistorie.

Arrangør

HumSam-biblioteket
Publisert 6. okt. 2015 10:58 - Sist endret 14. okt. 2015 15:15