HumSam presenterer: Norgeshistorie på nett

I samarbeid med Nettverket for Digital Humaniora ved UiO presenteres nettstedet "Norgeshistorie på nett" som lanseres senere i år. Nettstedet utvikles av Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo.

llustrasjonsfoto: Nasjonalbiblioteket

100 fagfolk har skrevet 550 artikler, på bare 800 sider. Hvordan gikk det ‒ og hvorfor så få, når Store Norske Leksikon og Wikipedia har så mange? 

Program

  • Øystein Lydik Idsø Viken (fagredaktør) og Kjersti Drøsdal Vikøren(digital rådgiver) presenterer nettstedet.

Enkel servering 

Om prosjektet

"Norgeshistorie på nett presenterer ein av dei største formidlingssatsingane innan humaniora dei siste åra. Institutt for arkeologi, konservering og historie har tatt forlagsjobben sjølv og sett saman eit historieverk for den digitale tidsalderen. «En bronsealdersko fra Jotunheimen» og «de norske frontkjemperne», tema er mange, men forma den same: I 19 periodar frå eldre steinalder til nyaste samtid blir Noregs historie fortalt i korte artiklar på1‒2 sider. Bak står ei mengd av dei fremste historieformidlarane vi har i landet. Kan dette konkurrera med dei store nettaktørane ‒ eller er det kanskje noko heilt anna?"

Publisert 23. okt. 2015 14:24 - Sist endret 26. juli 2018 12:00