HumSam presenterer: Boklansering - Fra englisc til English

Velkommen til lansering av Fra englisc til English, med et innholdsrikt skråblikk på engelsk språk og historie.

Program

  • Innledning ved Helge Dyvik, professor i lingvistikk ved Universitetet i Bergen
  • Foredrag ved forfatter Kristin Bech

Arrangementet er gratis!

Om boken

Hvilke språk ble snakket i England før engelsk? Hvordan så engelsk ut for tusen år siden? Kunne vikingene og engelskmennene forstå hverandre? Hvorfor er engelsk staving så komplisert? Hvorfor var svartedauden bra for det engelske språket? Hvordan hadde det seg at engelsk ble et verdensspråk?

Fra englisc til English er historien om hvordan et språk blir til, fortalt med glød og kjærlighet. Forfatteren forteller hvordan engelsk har oppstått og utviklet seg, på et bakteppe av historiske hendelser. Underveis kan leserne glede seg over kuriøse detaljer, spenstige eksempler, fargerike anekdoter og språklige besynderligheter som til fulle viser hvilken fascinasjonskraft språk kan ha.

Om forfatteren

Kristin Bech har engelsk språkhistorie som sin spesialitet. Hun er førsteamanuensis i engelsk språk ved Universitetet i Oslo,  har en doktorgrad i engelsk språkhistorie og forsker særlig på utviklingen av engelsk setningsstruktur. Fra englisc til English er hennes første bok for et allment publikum.

Arrangør

HumSam-biblioteket
Publisert 31. aug. 2016 10:06 - Sist endret 1. sep. 2016 07:54