HumSam presenterer: The Hidden God (Boklansering)

Vi inviterer til lansering av The Hidden God. Luther, Philosophy, and Political Theology. Forfatter Marius Timmann Mjaaland snakker om Luther, apokalypse, mystikk og revolusjon - og samtaler med Ellen Krefting og Svein Aage Christoffersen. Velkommen!

Bokomslag fra Indiana University Press

Program

  • Dekan Aud Tønnesen (Teologisk fakultet) ønsker velkommen.
  • Prof. Ellen Krefting (idehistorie) og Svein Aage Christoffersen (religionsfilosofi) gir kortforelesninger om Luther, mystikk, modernitet og skriftkultur.
  • Forfatteren  Marius Mjaaland(professor ved TF) presenterer utvalgte emner og samtaler med Krefting & Christoffersen.
  • Åpent for spørsmål.

Det blir enkel servering

Om boken

Gjennom korte, klare analyser av Luthers forsvar for umoral, kritikk av metafysikken og originale skriftteori nærmer Mjaaland seg grunnlaget for kulturens, religionens og politikkens ubehag: Den skjulte Gud. I The Hidden God presenterer han oss for en radikal Luther, som i sin skepsis til mystikken selv fremstår som mystiker og i sitt oppgjør med filosofien selv legger grunnlaget for moderne filosofi.  Det er også rom for tanker om religionens rolle i offentligheten, om satire og apokalypse, om modernitet og religion, og om revolusjonens teologiske røtter hos Luther og Müntzer.

Mer om boken på forskning.no

Om forfatteren

Marius Timmann Mjaaland er filosof og teolog fra Universitetet i Oslo og professor ved Teologisk Fakultet. Han er leder for PluRel (UiO) og Nordic Society for Philosophy of Religion.

Arrangør

HumSam-biblioteket
Publisert 5. feb. 2016 13:58 - Sist endret 26. juli 2018 12:01