HumSam presenterer: Expectations Unfulfilled: Norwegian Migrants in Latin America, 1820-1940

HumSam-biblioteket inviterer til lansering av antologien Expectations Unfulfilled: Norwegian Migrants in Latin America, 1820-1940​. Redaktør er Steinar Andreas Sæther, førsteamanuensis på ILOS. Boken utgis på Brill. Arrangementet er åpent for alle. Velkommen til boklansering!

Bokforside
Foto: Brill

Program

  • Redaktør for boken, førsteamanuensis ved ILOS Steinar Andreas Sæther, presenterer boken og prosjektet den springer ut av. Han gir også en oppsummering av de store trekkene når det gjelder den norske migrasjonen til og i Latin-Amerika.
  • Knut Kjeldstadli, professor i historie ved IAKH, sier noe om hvert av kapitlene i boka, som er skrevet av ulike forskere fra norske og latinamerikanske institusjoner. Kjeldstadli har skrevet flere viktige studier innenfor norsk og internasjonal sosial -og migrasjonshistorie.
  • Ricardo Pérez Montfort, professor fra CIESAS og UNAM i Mexico, nå på gjesteforskeropphold ved Freie Universität Berlin, snakker om sitt kapittel i boken. Det handler om tre spesielle norske migranter: nazisten Per Imerslund, operakomponisten Halfdan Jebe og ingeniøren og arkeologen Ola Apenes. Han vil snakke på engelsk. 

Det vil bli enkel servering

Om boken

Fra forlagets side:

"In Expectations Unfulfilled: Norwegian Migrants in Latin America, 1820-1940 scholars from Europe and Latin America study the experiences of workers, sailors, whalers, landowners, intellectuals and investors who migrated from Norway to Latin America during the age of mass migration. One recurrent theme is the absence of a large migratory stream from Norway to Latin America. In relative terms, Norwegian emigration was among the highest in Europe. Latin America was one of the principal receivers of migrants in the 19th and early 20th centuries. Why, then, did so few Norwegians end up in Latin America? Combining different levels of analysis, the authors explain how Norwegians experienced Latin America, and how their experiences were communicated to potential migrants at home.

Contributors are: María Alvarez Solar, Cecilia Alvstad, María Bjerg, Mieke Neyens, Synnøve Ones Rosales, Ricardo Pérez Montfort, Steinar A. Sæther and Ellen Woortmann."

Om redaktøren

Fra forlagets side:

"Steinar A. Sæther, Ph.D. (2002), University of Warwick, is Associate Professor of Latin American Studies at the University of Oslo. Apart from Identidades e independencia en Santa Marta y Riohacha, 1750-1850 (Colombian Institute of Anthropology and History, 2005), he has published mainly on Latin American social history."

Arrangør

HumSam-biblioteket
Publisert 18. jan. 2016 12:26 - Sist endret 4. feb. 2016 15:40