Tidligere arrangementer i serien "HumSam presenterer" - Side 2

Bokomslag "Danningens filosofihistorie"
Tid og sted: 8. mai 2013 14:30 - 15:30, 1.etasje i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus

8. mai inviterer vi til lansering av boken Danningens filosofihistorie (utgis på Gyldendal Akademisk). Alle er velkomne!