Sophus Bugges Salong: Helgenen Jomfru Maria - fra sterk leder til seksualisert objekt

Jomfru Maria har alltid hatt en sterk posisjon i kristendommen, men hvilken rolle hun har varierer mye. Førstelektor Karoline Kjesrud mener at dette kan kobles til hvordan kvinner generelt har blitt vurdert og hvilke kvinneidealer som har blitt løftet frem til ulike tider.

Helt siden kristendommen etablerte seg som en ny religion har Maria vært viktig for kirkens organisasjon og i budskapet som har vunnet oppslutning i folket. Men Marias roller har endret seg i takt med samfunnets behov for idealer og autoritetenes behov for maktposisjonering. I dette foredraget vil vi foreta en kronologisk reise gjennom fremstillinger av Maria for å vise hvordan hun – som den ypperste rollemodell – representerer ulike kvinnelige idealer i ulike faser av historien, der hennes sterke lederegenskaper har måttet vike for nære og omsorgsfulle kvaliteter.

Foredragsholder er Førstelektor Karoline Kjesrud.

Foredraget tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt som Kjesrud var en del av og som ble avsluttet høsten 2017. Les mer om prosjektet

 

Publisert 5. mars 2018 10:02 - Sist endret 7. mars 2018 15:29