Sophus Bugges Salong: "Simone de Beauvoir - om kjønn og kjærlighet"

Simone de Beauvoir mente at kvinner og menns ulike oppfatning av kjærlighet førte til store problemer. Professor Tove Pettersen kommer til salongen for å fortelle oss mer om Beauvoirs tanker om kjønn og kjærlighet.

Ordet «kjærlighet» har ikke den samme betydningen for begge kjønn. Dette fører til alvorlige misforståelser mellom kvinner og menn, skriver Beauvoir i Det annet kjønn. I dette foredraget argumenterer Tove Pettersen for at Beauvoirs beskrivelse av kjærlighetens kjønnede uttrykksformer må forstås i lys av hennes filosofiske begreper om tvetydighet og situasjon: I en kjønnet situasjon vil kvinner og menn forholde seg til kjærlighets humaniserende løfte om gjensidig anerkjennelse og kjærlighetens fristelse til å gi avkall på frihet og autonomi på svært ulike måter. Foredraget er basert på en artikkel som nylig ble publisert i A Companion to Simone de Beauvoir (2017)  

Publisert 19. jan. 2018 10:09 - Sist endret 24. jan. 2018 15:20