2020

Tidligere

Foto av Ruth Vatvedt Fjeld.
Tid og sted: 4. mars 2020 12:1513:00, Studentbiblioteket Sophus Bugge

Hvorfor banner vi? Og hvor kommer banneordene fra? Ruth Vatvedt Fjeld forteller om banningens språklige og kulturelle historie.