Boklansering: Claus Fasting. Dikter, journalist og opplysningspioner

Velkommen til lansering av boka Claus Fasting. Dikter, journalist og opplysningspioner av Aina Nøding. Arrangementet er åpent for alle!

Om boken

Verdiene og ideene 1700-tallet ga oss – ytringsfrihet, menneskerettigheter, toleranse, religionsfrihet, folkestyre – er under stadig press. Men hvordan oppsto de, og hvordan fikk de fotfeste?

Et moderne samfunn er utenkelig uten en skrivende, diskuterende og lesende offentlighet. Historien om Norges første store journalist og litteraturkritiker, Claus F. Fasting (1746–1791), åpner et vindu mot en tid da utviklingen av en slik offentlighet for alvor skjøt fart. Fasting var en nøkkelfigur i kampen om opplysning, sannhet og frihet på 1700-tallet, og arven etter ham finner vi i dagens mangfoldige debattklima.

Med sin skarpe, humoristiske og elegante penn satte Fasting en ny standard i essayistikk og journalistikk. Som tidsskriftredaktør brakte han lesere det siste innen europeisk og amerikansk litteratur, filosofi, musikk og vitenskap. Med sin følsomme lyrikk og vittige epigrammer var han en elsket dikter i Norske Selskab i København. Som politiaktor og rådmann i Bergen kjempet han for sine ideer i praksis, til det beste for forslåtte kvinner og lutfattige hattemakere.

Aina Nøding
Foto: privat

Aina Nøding er ph.d. i litteraturvitenskap og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Hun er spesialist på 1700- og 1800-tallets bok- og mediehistorie og har bidratt til vitenskapelige utgaver av Ibsen og Holberg.

 

 

 

 

Program

  • Velkommen ved Sivje Cathrine Felldal, Scandinavian Academic Press
  • Innledning ved Aina Nøding
  • Innlegg ved Espen Ytreberg, Mona Ringvej og Erling Sandmo

Arrangementet er åpent for alle. Lett servering.

Publisert 29. mai 2018 13:28 - Sist endret 12. juni 2018 16:00