Boklansering: Grunnlovens største prøve. Rettsoppgjøret etter 1945.

Velkommen til lansering av boka Grunnlovens største prøve. Rettsoppgjøret etter 1945 av Baard Herman Borge og Lars-Erik Vaale. 

Om boken

Bokomslaget til boken "Grunnlovens største prøve".
Foto: Spartacus Forlag

Grunnloven ble satt på sin hittil største prøve i overgangen fra diktatur til demokrati i Norge etter 1945. Myndighetenes ønske om et strengt og omfattende oppgjør med landsforrædere og krigsforbrytere førte i mange tilfeller til at de tiltaltes grunnlovsfestede rettssikkerhet ble krenket snarere enn beskyttet.

I denne boken undersøker statsviteren Baard Herman Borge og historikeren Lars-Erik Vaale hvordan statsmaktene og opinionen så på Grunnlovens bestemmelser om lovgivningsmyndighet, maktfordeling, tilbakevirkning, ytringsfrihet, inndragning osv. i forhold til rettsoppgjøret.

Dette er den første vitenskapelige studien som dekker oppgjørets grunnlovsmessige side både i dybden og bredden, slik forberedelsen, gjennomføringen og diskusjonen viste i perioden 1940-65. Boken bygger på et rikt tilfang av primærkilder og sekundærlitteratur fra norske og utenlandske arkiver og bibliotek, som hittil i liten grad har blitt benyttet av forskere.

Program

  • Velkommen ved Kristian Wikborg Wiese, Spartacus Forlag
  • Samtale mellom bokens forfattere; Baard Herman Borge og Lars Erik Vaale
  • Stein Ugelvik Larsen kommenterer boken            

Arrangementet er åpent for alle.

Publisert 13. nov. 2018 16:29 - Sist endret 12. sep. 2019 13:45