Presentasjon av rapport om domstolene i Guatemala

Den norske Dommerforenings menneskerettighetsutvalg inviterer til presentasjon av rapporten Reinforcement of the Rule of Law in Guatemala

Program

 • Åpning ved Håvard Holm, president i Juristforbundet
 • Menneskerettighetsutvalgets arbeid for å sikre uavhengige domstoler, kamp mot straffrihet og tilgangen til rettssystemet for urfolk i Guatemala, presentasjon ved Elizabeth Baumann, lagdommer, leder av Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg
 • Paneldebatt:
  Rettssikkerhetsprosjekter i krisetider – hva kan vi lære fra Guatemala?
  • Benedicte Bull, professor, Universitetet i Oslo 
  • Jan Gerhard Lassen, tidligere ambassadør til Guatemala 
  • Marie Aguilar Støen, professor, Universitetet i Oslo  
  • Ordstyrer: Åsne Julsrud, tingrettsdommer, medl. Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg
 • Bevertning

 

Publisert 25. jan. 2019 10:16 - Sist endret 25. jan. 2019 10:16