Bokprat : Når barn er pårørende

Kom og hør forfatter Anne Kristine Bergem snakke om boka og hvorfor det er viktig å ivareta barn som er pårørende.

Omslag fra boka Når barn er pårørende. Gyldendal Norsk Forlag.

Om boka

Omtale fra boka:

Møter du voksne som strever på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, og som du vet har barn? Lurer du på hvordan du kan hjelpe? 

Ivaretakelse av barn som pårørende har vært lovfestet siden 2010. Lovendringen kom på bakgrunn av de belastningene barn og unge kan oppleve når en forelder blir syk. I 2017 ble ivaretakelse av søsken som pårørende også tatt inn i lovverket.

I denne boka har forfatteren samlet kunnskap fra forskning og praksis i Norge for å gi deg som leser boken en forståelse av hvorfor det er viktig å ivareta barn som er pårørende, og hva som kan være lurt å gjøre.

I boka finnes det mange historier fortalt av mennesker som selv har vært barn som pårørende, som er foreldre til barn som opplever sykdom og død, eller som arbeider som hjelpere. Historiene gjør boken til noe mer enn en lærebok – den er også en bok om levd liv og personlige erfaringer.

Foto av Kaveh Rashidi
Anne Kristine Bergem. Foto: Eivind Mo Andreassen, Gyldendal Norsk Forlag.

Kaffe, te og kjeks

Vi servere kaffe, te og kjeks.

Boksalg og boksignering

Etter bokpraten blir det mulig å kjøpe boka og få den signert av forfatteren.

Om forfatteren

Anne Kristine Bergem har arbeidet med barn som pårørende både i klinikk, gjennom organisasjonsarbeid og i møte med foreldre, frivillige og hjelpere. Dette er hennes femte bok om tematikken barn som pårørende. I dag er hun universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet. I tillegg har hun ulike styreverv, skriver spalter og er en stemme i det offentlige rom om temaer knyttet til psykisk helse og barn og unge spesielt.

Publisert 17. sep. 2018 11:23 - Sist endret 19. sep. 2018 10:05