Akutten søkehjelp

Kom innom Akutten for veiledning i litteratursøking.

Foto: Øystein Horgmo

Drop-in hjelp

Har du behov for hjelp eller veiledning i forbindelse med informasjonssøking? Trenger du veiledning i bruk av elektroniske ressurser, f.eks. en database? Vi hjelper deg gjerne.

Om systematisk søking

Når du foretar et systematisk søk, skal søket være planmessig gjennomført, godt dokumentert, og det skal være etterprøvbart. Les mer på sokogskriv.no

Arrangementet er en del av "Skriv & røre" 
Se hele programmet for festivalen

Publisert 14. jan. 2019 15:39 - Sist endret 8. juli 2020 10:54