English version of this page

Søkeakutten

Kom innom Søkeakutten for rettleiing i litteratursøking.

Bildet kan inneholde: gul, ikon, font, grafisk design, teknologi.

Drop-in hjelp

Er du i gang med ei oppgåve, eit prosjekt eller ei avhandling? Treng du hjelp eller rettleiing med litteratursøkingsøking og referansehandtering? Spør oss! Vi hjelper deg gjerne.

Det kan vere spørsmål om til dømes:

  • PICO, emneord, kildevalg og søkestrategi
  • Litteratur og informasjonssøking
  • Referansar, litteraturlister og EndNote

Målgruppe:

Studentar og tilsette ved Det medisinske fakultet, Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Tysdagar på Ullevål sykehus

Du kan vitje Søkeakutten i Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus kvar tysdag kl 9.30 - 12.

Publisert 29. aug. 2019 10:11 - Sist endra 19. sep. 2019 08:55