BIO-torsdag: Skader miljøgifter genene hos spretthaler, blåskjell og isbjørn?

Foredrag ved Ketil Hylland professor ved seksjon for akvatisk biologi og toksikologi.

Foto: Ketil Hylland

Det er avgjørende for alt liv, fra blåhval til bakterier (og virus), at genmaterialet beholdes intakt og uforandret fra celledeling til celledeling. Det indre av celler er imidlertid dynamisk med tusenvis av kjemiske reaksjoner hvert minutt og det dannes kontinuerlig reaktive molekyler som både kan gi og gir skade på DNA. Alle celler har derfor både et forsvar mot slike reaktive molekyler og reparerer effektivt eventuelle skader på DNA. 

Eksponering for toksiske stoffer er blant flere påvirkninger som kan føre til økt DNA-skade, både ved at de kan binde direkte til DNA og føre til brudd i DNA. Toksikologi-gruppa ved IBV undersøker om eksponering for miljøgifter fører til DNA-skade hos ulike organismer med svært forskjellig livshistorie, fysiologi og miljøgift-eksponering. 

For torsk i indre Oslofjord ser det ut som miljøgift-eksponering fører til mer skade hos immunceller i blodet, men også større evne til å motstå slik skade sammenlignet med torsk fra rene områder. Resultater for isbjørn er mindre åpenbare – for denne arten ser det ut som om individer med høy miljøgift-belastning har mindre DNA-trådbrudd i immunceller enn i individer med mindre miljøgifter i kroppen. Dette kan være knyttet til egenskapene til de cellene vi har undersøkt. Resultater for DNA-skader i immunceller til ulike arter av arktisk sjøfugl i relasjon til miljøgift-belastning var også overraskende og lignet på de vi har funnet for isbjørn. Spretthaler er viktige i nedbrytningen av organisk materiale i jord. Vi har utviklet en metode for å få ut blodceller av disse små krypene slik at vi kan måle skade i dem. Disse cellene får mere skade ved økende eksponering for toksiske stoffer. Vi har også funnet ut at hemocytter fra noen av artene langs kysten vår, som blåskjell, sekkdyr og krabber, er svært følsomme for oksidativ stress og at de raskt får DNA-skade.

Grunnen til at vi er så opptatt av slik skade er at det kan føre til endringer i celler som kan føre til kreft og celledød, samt påvirke funksjonen til celler, for eksempel i immunsystemet.

Resultatene gjengitt i presentasjonen er blant annet hentet fra masteroppgavene til Bjørn Skei, Lene Fredriksen, Kun Chen og Ane Haarr, samt PhD-prosjektet til Andrea Sahlmann.
 

BIO-torsdag

Hver siste torsdag i måneden vil profilerte forskere innen biologi ved UiO fortelle om sin forskning og om det nyeste innen sitt forskningsfelt. BIO-torsdagene er en fin anledning til å lære mer om forsknings innen biologi og møte kolleger. Det blir enkel servering.

 

Foredraget er åpent for alle, velkommen!

Arrangementet sendes direkte!

 

Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

 

 

Emneord: Science Debate
Publisert 7. apr. 2016 10:42 - Sist endret 15. aug. 2016 13:38