BIO-torsdag: Hvordan autofagi forebygger sykdom og aldring

Foredrag ved Anne Simonsen.

Kreft og demens kan forårsakes av skadelige komponenter som henholdsvis ødelagte mitokondrier og proteinaggregater. Autofagi (selvspising) er en naturlig prosess som rydder opp i cellene og fjerner slike komponenter, og som også forsvarer oss mot invaderende mikrober og aldring. Terapeutisk regulering av autofagi fremstår derfor i dag som et svært attraktivt mål.

Anne Simonsen er professor ved Avdeling for Molekylærmedisin ved Institutt for Medisinske Basalfag, og på BIO-torsdag 2. mars vil hun fortelle oss hvordan autofagi foregår og om forskningen på feltet.

Autofagi er en prosess hvor cellens eget materiale omsluttes av membraner (autofagosomer) og fraktes til lysosomet hvor det brytes ned. Nedbrytningsproduktene resirkuleres og brukes som byggemateriale for nye molekyler eller til energiproduksjon for cellen. Autofagi er derfor viktig for cellulær homeostase og for cellenes evne til å overleve stress. Forskning gjort over de siste to tiår har vist at autofagi er en nøye regulert prosess hvor spesifikke substrater selektivt gjenkjennes for nedbrytning. Denne ”oppryddingen” i cellene bidrar til å fjerne skadelige komponenter som ellers kunne føre til kreft (f.eks. ødelagte mitokondrier som genererer reaktive oksygenradikaler som kan gi DNA-skade og kreft) og demens (proteinaggregater) og til å forsvare oss mot invaderende mikrober og å hindre aldring. Terapeutisk regulering av autofagi ville derfor være et stort gjennomslag for medisinen. Det er derfor viktig å forstå de molekylære mekanismene involvert i regulering av autofagi i ulike celletyper og vev, samt under ulike metabolske betingelser.


 Arrangementet sendes direkte!

BIO-torsdag

Hver siste torsdag i måneden vil profilerte forskere innen biologi ved UiO fortelle om sin forskning og om det nyeste innen sitt forskningsfelt. BIO-torsdagene er en fin anledning til å lære mer om forsknings innen biologi og møte kolleger. Det blir enkel servering.

Foredraget er åpent for alle, velkommen!

 

Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

 

 

Emneord: Science Debate
Publisert 20. feb. 2017 08:59 - Sist endret 20. feb. 2017 09:00