BIO-torsdag: Planteplanktonet i havet og effekter av klimaforandringer

Foredrag ved Bente Edvardsen.

Det marine planteplankton står for nesten halvparten av all fotosyntese og oksygenproduksjon på jorden, og er næringsgrunnlaget for det meste av livet i havet. Planteplanktonets sammensetning har betydning for høyere trofiske nivåer. Klimaforandringer vil kunne påvirke produksjonen og sammensetningen av planteplanktonet i havet, og derved produksjon av dyreplankton og fisk. Samtidig vil endringer i planteplanktonsamfunnet også kunne virke inn på klimaet.

For å forstå disse prosessene trenger vi kjennskap til artene som er til stede, til hvordan planktonsammensetningen varierer i tid og rom og til hvordan ulike miljøfaktorer styrer artenes forekomst.

Bente Edvardsen, professor ved Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi, vil fortelle om sin forskning på planktonets mangfold og forekomst i henholdsvis Oslofjorden og Arktis. Ved hjelp av DNA-analyser av typen dypsekvensering, samt lys- og elektronmikroskopi, har hun og forskningsgruppen hennes oppdaget et stort mangfold av små planteplankton, mange nye forekomster for områdene og flere nye arter og grupper for vitenskapen. Noen arter er til stede året rundt, andre kun deler av året, noen har vid utbredelse, andre er kun funnet i Arktis. Kunnskap om deres sesongmessige og geografiske forekomst, samt størrelse og taksonomiske tilhørighet, bidrar til å forstå deres betydning i næringsnettet.


 Arrangementet sendes direkte!


BIO-torsdag

Hver siste torsdag i måneden vil profilerte forskere innen biologi ved UiO fortelle om sin forskning og om det nyeste innen sitt forskningsfelt. BIO-torsdagene er en fin anledning til å lære mer om forsknings innen biologi og møte kolleger. Det blir enkel servering.

Foredraget er åpent for alle, velkommen!

 

Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

 

 

Emneord: Science Debate
Publisert 21. mars 2017 10:10 - Sist endret 21. mars 2017 10:10